Stap 2 - Lees het regelement goed door alvorens je het aanmeldformulier invult en verstuurd!

Stap 2

Lees het lesregelement goed door alvorens je het aanmeldformulier invult en verstuurd!  Doorgaan naar het aanmeldformulier kan onderaan deze pagina.

Lesregelementen - Seizoensgebonden

De regels die voor leden van Padelschoolmeijer gelden

Inschrijving

Het inschrijven voor padellessen bij Padelschool Meijer kan enkel via de website: ‘ www.padelschoolmeijer.nl’ . Voor seizoensgebonden lessen betekent dit dat ieder lid zich voor zowel de zomerperiode als de winterperiode moet aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Betalingen

Betalingen zullen door middel van een automatische incasso worden verhaald. Cursisten betalen dus in periodes van 6 maanden. 

Lesduur

De lessen bij Padelschool Meijer duren 60 minuten.

Lesindeling

De indeling vindt plaats op basis van niveau, leeftijd en beschikbare dag en tijd. De lestijden en lesdagen zijn verschillend bij iedere locaties. De indeling van de lessen worden tijdig bekend gemaakt.

Verzuim van cursist

Bij verhindering van de cursist is Padelschool Meijer niet verplicht om de les voor deze cursist in te laten halen. Wel bestaat er de mogelijkheid om bij een andere groep in te vallen ( mocht dit mogelijk zijn).

Verzuim van padeltrainer

Indien de padeltrainer door omstandigheden niet kan lesgeven krijgen de leerlingen hier tijdig een persoonlijk bericht over. De leraar overlegt met de desbetreffende groep wanneer de les word ingehaald. Als de omstandigheden het toelaten kan het ook zo zijn dat de leraar een vervanger regelt.

Uitval door weersomstandigheden

Als de trainer beslist de les niet door te laten gaan door weersomstandigheden zal de les ingehaald worden tot een maximum van 3 uitgevallen lessen door weersomstandigheden. Ook hier zullen cursisten dan een persoonlijk bericht over ontvangen. 

Aansprakelijkheid

De padeltrainer is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en diefstal of beschadiging van voorwerpen van de cursisten.

Lidmaatschap

Bij iedere locatie is het verplicht om lid te worden van de desbetreffende tennisvereniging. Dit lidmaatschap kan worden aangevraagd op de tennisvereniging zelf. 

Privacybeleid